Mã ngành 8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác


Mã ngành 8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

Bạn đang quan tâm đến Mã ngành 8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác này. Chưa rõ lĩnh vực ngành nghề kinh doanh được quy định tại mã ngành 8219 này. Hãy tham khảo thông tin dưới đây có được cái nhìn tổng quan nhất.

Nhóm này gồm:
- Photocopy;
- Chuẩn bị tài liệu;
- Dịch vụ copy tài liệu khác không kèm với in, như in offset, in nhanh, in kỹ thuật số.
- Sửa tài liệu hoặc hiệu đính;
- Dịch vụ sửa từ;
- Ghi tài liệu và dịch vụ thư ký khác;
- Đánh máy, sửa từ hoặc kỹ thuật chế bản điện tử;
- Lên kế hoạch;
- Viết thư hoặc tóm tắt;
- Cung cấp dịch vụ thuê hộp thư thoại và dịch vụ chuyển phát thư khác (trừ quảng cáo thư trực tiếp);
- Dịch vụ hỗ trợ thư ký;
- Dịch vụ gửi thư.
 
Mã ngành 8219 Photo, chuẩn bị tài liệu
 
Loại trừ:
- In tài liệu (in offset, in nhanh...) được phân vào nhóm 18110 (In ấn);
- Dịch vụ đánh máy tốc ký công cộng được phân vào nhóm 82990 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu).
- Dịch vụ đánh máy tốc ký chuyên nghiệp như thư ký tòa được phân vào nhóm 82199 (Các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác);
 
Quý vị muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh này cho doanh nghiệp của mình vui lòng liên hệ: 
Tel/Zalo: 0973 981 611 - Hoàng Hải
 
Dưới đây là một số cách gợi ý chi tiết mã ngành nghề kinh doanh này:
 
+ Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu
 
+ Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
Chi tiết: Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng: Chuẩn bị văn phòng. Photocopy
 
+ Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
Chi tiết: Photocopy.
 
+ Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
Chi tiết : Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng: photocopy, chuẩn bị tài liệu
 
+ Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
Chi tiết: Chỉnh sửa bài viết, soạn thảo văn bản, thiết kế dàn trang.
 
+ Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
: Dịch vụ copy tài liệu khác không kèm với in, như in offset, in nhanh, in kỹ thuật số, dịch vụ đánh máy, photocopy
 
+ Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
Chi tiết: Ép plastic, photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác.
 
+ Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
Chi tiết: Photocopy; chuẩn bị tài liệu. Đánh máy, đóng cuốn, làm bìa.

Các tin cũ hơn