Thủ tục chốt sổ BHXH đối với trường hợp chủ doanh nghiệp bỏ trốn


Thủ tục chốt sổ BHXH đối với trường hợp chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Đối với những trường hợp chủ doanh nghiệp bỏ trốn, người lao động có thể tự làm thủ tục để chốt sổ BHXH không? Thủ tục làm ở đâu và cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
 
 
Câu trả lời:
Tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BH thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho người lao động”. Tuy nhiên, do chủ sử dụng lao động của công ty đã bỏ trốn, vì vậy cơ quan BHXH thực hiện xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của người lao động đến thời điểm đơn vị đã đóng BHXH, BH thất nghiệp để người lao động kịp thời giải quyết các chế độ BHXH, BH thất nghiệp. Đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi đơn vị đăng ký đóng BHXH để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác nhận thời gian đóng BHXH, BH thất nghiệp trên sổ BHXH.
 
 
Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn