0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Thời gian và thủ tục gộp sổ BHXH 2019?

Năm 1995 tôi ký Hợp đồng lao động với một công ty sản xuất gạch ốp lát, đến năm 1999 tôi xin nghỉ làm việc tại đây và đã được chốt sổ BHXH. Đến năm 2005 tôi lại ký Hợp đồng lao động với một Công ty xây dựng tư nhân và làm sổ BHXH mới. Vậy cho tôi hỏi có thể xin gộp 02 sổ bảo hiểm của 02 Công ty làm một để hưởng chế độ bảo hiểm sau này không và nếu được thì thủ tục như thế nào? Thời gian gộp sổ BHXH là bao lâu?.
 
 
Câu trả lời:
BHXH Việt Nam trả lời:
 
- Tại Khoản 4, Điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định: “Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BH thất nghiệp của các sổ BHXH vào sổ mới”. Trường hợp của Bạn có 02 sổ BHXH ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau. Vì vậy, Bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) kèm theo các sổ BHXH nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.
 
- Thời gian gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.
 

Chúc bạn thành công !


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn