0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệpTập hợp các cách đặt tên công ty bằng tiếng anh

Dưới đây chúng tôi sẽ tập hợp các cách đặt tên công ty bằng tiếng anh. Vậy tên công ty viết bằng tiếng anh, tên viết tắt có quan trọng hay không ? Đặt tên theo quy định nào hiện nay của luật doanh nghiệp. Bạn hoàn toàn dựa vào đây để có thể đặt tên cho doanh nghiệp của mình một cách chính xác nhất.

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP HỆ THỐNG CSSI

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CSSI SYSTEM INTEGRATED SOLUTION SERVICE AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CSSI CO .,LTD
 
2. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HOÀN KIẾM
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:HOAN KIEM TOURISM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên doanh nghiệp viết tắt:HOAN KIEM TOURISM CO.,LTD
 
3. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÙ GIA 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CU GIA JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt:  CU GIA .,JSC
 
4. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LYMIART HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng Nước Ngoài: HA NOI LYMIART COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HA NOI LYMIART CO .,LTD
 
5. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ THG
Tên công ty viết bằng tiếng Nước Ngoài: THG MATERIAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: THG CO .,LTD
 
6. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NICESPACES VIỆT NAM
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:VIET NAM NICESPACES COMPANY LIMITED
Tên doanh nghiệp viết tắt:NICESPACES CO., LTD
 
7. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH FRESHWALL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FRESHWALL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: FRESHWALL CO .,LTD
 
8. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 389 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 389 CONSTRUCTION INVESTMENT DESIGN JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt:  389 CIDE .,JSC
 
9. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LBI INTERNATIONAL
Tên tiếng nước ngoài: LBI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Tên viết tắt : LBI INTERNATIONAL CO., LTD
 
10. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRỰC TUYẾN LƯU GIA GROU
Tên tiếng nước ngoài: LUU GIA GROUP ONLINE TRADING SERVICES MEMBER COMPANY LIMITED
Tên viết tắt : LUU GIA CO.,LTD
 
11. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VHT
Tên tiếng nước ngoài: VHT EXPORT IMPORT INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên viết tắt : VHT CO., LTD
 
12. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV TAGENCY 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAGENCY MTV COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAGENCY CO.,LTD
 
13. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU QUẾ HOA
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:XUAT NHAP KHAU QUE HOA ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Tên doanh nghiệp viết tắt:XUAT NHAP KHAU QUE HOA CO., LTD
 
14. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 369
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:369 IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên doanh nghiệp viết tắt:CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU 369
 
15. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH sản xuất - xuất nhập khẩu Hoa Trung
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:HOA TRUNG EXPORT IMPORT - PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên doanh nghiệp viết tắt: Hoa Trung CO., LTD
 
16. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dung Dũng
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:DUNG DUNG COMPANY LIMITED
Tên doanh nghiệp viết tắt: HUNG DUNG CO., LTD
 

17. Tên doanh nghiệp:CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUNG DŨNG

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:DUNG DUNG TRANSPORT COMPANY LIMITED

Tên doanh nghiệp viết tắt: DUNG DUNG CO., LTD
 
18. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BẢO AN 68
Tên công ty viết bằng tiếng Nước Ngoài: BAO AN 68 TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: BAO AN 68 CO .,LTD
 
19. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BẢO ANH 19
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO ANH 19 COMPANY LIMITED
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: BAO ANH 19 CO .,LTD
 
20. Tên doanh nghiệp:CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH PALOMA VIỆT NAM
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:VIET NAM PALOMA INTELLIGENT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên doanh nghiệp viết tắt:VIET NAM PALOMA INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD
 
21. Tên doanh nghiệp:CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHƯƠNG PHÁT
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:KHUONG PHAT TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
Tên doanh nghiệp viết tắt:KHUONG PHAT TRADING SERVICE CO.,LTD
 
22. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG NAM VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM VIET  ENERGY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAM VIET ET CO .,LTD
 
23. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÙNG LINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUNG LINH MEDICAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt : TUNG LINH  CO .,LTD
 
24. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG ĐẠI PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI PHUC CERAMIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt:  DAI PHUC .,JSC
 
25. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC HÀ THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:  HA THANH PRODUCT AND PHARMACEUTICAL BUSINESS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: HA THANH CO ., LTD
 
26. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG XPAND 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XPAND CONSTRUCTION AND MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt:  XPAND .,JSC
 
27. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH THANH TRADING AND PRODUCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINH THANH CO .,LTD
 
28. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CPM VIỆT NAM
Tên doanh nghiệp viết tắt: CPM VIET NAM CO .,LTD
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: CPM VIET NAM SERVICE TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED
 
29. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEFASO HOÀNG LÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MEFASO HOANG LAM TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MEFASO HOANG LAM CO .,LTD
 
30. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BMT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BMT TRADING AND PRODUCTION CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BMT TPC CO .,LTD
 
31. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TSM THĂNG LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TSM THANG LONG COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TSM THANG LONG CO .,LTD
 
32. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ MT MEDIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MT MEDIA ENTERTAINMENT MEDIA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MT MEDIA CO .,LTD
 
33. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ MIỀN BẮC VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM NORTHERN INTERNATIONAL TRAVEL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIETNAM NORTHERN TRAVEL CO .,LTD
 
34. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BIỂN ĐÔNG VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BIEN DONG VIET TRADING SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BIEN DONG VIET TS CO .,LTD
 
35. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VINA CUỘC SỐNG ĐỔI MỚI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINA LIFE INNOVATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VINA LIFE INNOVATION CO .,LTD
 
36. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DUY PHÁT
Tên tiếng nước ngoài: DUY PHAT TRADING BUSINESS COMPANY LIMITED
Tên viết tắt : DUY PHAT CO., LTD
 
37. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BME
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BME TRADING CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt:  BME .,JSC
 
38. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ACT
Tên doanh nghiệp viết tắt: ACT SOLUTIONS CO .,LTD
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ACT TECHNICAL SOLUTIONS COMPANY LIMITED
 
39. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AIKA
Tên doanh nghiệp viết tắt: AIKA ISC CO .,LTD
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: AIKA IMPORT EXPORT AND STUDY ABROAD CONSULTANT COMPANY LIMITED
 
40. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN INCOTECH
Tên doanh nghiệp viết tắt: INCOTECH CST CO .,LTD
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: INCOTECH CONSULTANCY COMPANY LIMITED
 
41.Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TMDV VÀ VẬN CHUYỂN HƯNG THỊNH
Tên doanh nghiệp viết tắt: HUNG THINH TPAT CO.,LTD
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: HUNG THINH TRANSPORT AND TMDV COMPANY LIMITED
 
42.Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN YOU CAN VIỆT NAM
Tên doanh nghiệp viết tắt: UC VN .,JSC
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM YOU CAN JOINT STOCK COMPANY
 
43. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI BMS
Tên doanh nghiệp viết tắt: BMS NEW .,JSC
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: BMS NEW TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
 
44. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ S-FD
Tên doanh nghiệp viết tắt: S-FD .,JSC
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: S-FD TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
 
Nếu quý doanh nghiệp chưa tìm được đơn vị làm thành lập công ty mời tham khảo: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
Nếu quý doanh nghiệp muốn thay đổi tên công ty mời tham khảo: Dịch vụ thay đổi tên công ty

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn